CONTACTE

Contacte-ICO.jpg

David Alvà Maqueda

Nº col·legiat: 44.333 (COAC)

Mòbil: 635 19 77 84

Fixe: 93 182 15 93

Mail: alvamaqueda@yahoo.es

COAC: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya