Imprimeix

CARTA DE SERVEIS

Serveis-ICO.jpg

 

Àrea de projectes i direcció d’obra:

- Obra nova

- Rehabilitació

- Reforma

- Ampliació

- Remunta

- Activitats

- Canvi d’ús

- Millora d'accessibilitat (rampes, ascensors...)

- Cèdula d'habitabilitat

 

Comunitats de propietaris:

- Assessorament amb assistència a les reunions de comunitat

- Informe tècnic de l'edificació (ITE)

- Estat d’amidaments per a l’obtenció de pressupostos

- Redacció de projectes bàsics i d'execució

- Sol·licitud de llicències i bonificacions (fins al 95%)

- Tramitació d'ajuts i subvencions a la rehabilitació (fins al 60%)

- Direcció d'obra (amb informe setmanal de seguiment)

 

Assessorament integral per a:

- Administradors de finques i gestories

- Advocats (realització d’informes pericials)